Inom Firma Hormesta bedrivs ryggkirurgi på konsultbasis företrädesvis i Skandinavien, dessutom utbildning, forskning och utveckling utan geografisk begränsning.

Utvecklings/forskningsinriktningen är främst inom området långvarig, svår ländryggssmärta, diagnostik av dessa tillstånd samt forskning, utveckling och utvärdering av behandling mot dessa tillstånd utan att behöva steloperera.