Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

 

Mangårdsbyggnaden på Hormesta Säteri är den andra eller tredje sedan säteriet tillkom. Den nyvarande byggnaden uppfördes ca 1840 och har genomgått fortlöpande ombyggnader och renoveringar genom åren. Huset är i sk "nyklassisistisk stil" med ett betydande inslag av symmetri. Byggnadsmaterialet är dubbla tegelväggar, vilket var ett för tiden effektivt sätt att isolera.

Det lilla lusthuset på kullen ovanför mangårdsbyggnaden byggdes troligen i början av 1700-talet när en mindre parkanläggning skapades.