Ett viltslakteri byggdes 2011 med väl fungerande utrymmen för bekvämt omhändertagande av viltkött under bästa hygieniska förhållenden. Innanför själva slakteriet finns kylrum. Anläggningen tillkom mycket på grund av de snabbt ökande vildsvinsstammarna, som även innebär att jakt måste ske under de varma månaderna.