Verkstaden är en av gårdens hjärtan, här lagas och servas maskiner och redskap, fliseldningsanläggningen finns här samt en mindre maskinhall.

Byggnaden kröns av vällingklockan vars klang ljuder på tolv-slaget alla dagar utom söndag.