Under vintern 2012 påbörjades arbetet med ny spannmålstork och kraftigt utökad lagringskapacitet för spannmål och oljeväxter. Samtidigt byggdes ny väg för den tunga trafiken till och från gården. Arbetet blev färdigt i tid för årets skörd. Den nya gasoldrivna torken har med extern kylbädd en kapacitet på 25 ton/timme.

Som tidigare sker utlastning direkt från utlastningsficka till långtradare.