Halmladan är förvaringsplats för de stora mängder halm på rundbalar som förbrukas varje år i stallet.

I den östra ändan ligger det gamla såghuset som nu används för förvaring och slaktbod.