Flisladan har tidigare använts vid lösdrift av hästar. Numera lagras här gårdens årliga behov av träflis för uppvärmning av bland annat ekonomibyggnaderna. Större delen av flisen produceras ur egen skog.