Om Hormesta Säteri

Hormesta Säteri tillkom ca 1640 under Lars Landzberg och blev då som nu socknens största gård. Kraftigt förminskat under reduktionen i slutet av 1600-talet har därefter olika ägare i omgångar återanskaffat mark för att ånyo utvidga arealen och därmed jordbruket. Säteriet är beläget mellan Uppsala och Enköping i Enköpings kommun, Biskopskulla socken, ca 28 km från Uppsala, 12 km från Enköping och 65 km från Stockholm. Genom åren har Hormesta varit sätesgård för flera adelssläkter. Släkten Rangel, därefter von Post och sedan Toll innehade godset till 1926. Längst tid residerade här släkten von Post, varefter gården genom giftermål/försäljningar inom släkten småningom kom att besittas av familjen Toll under senare delen av 1800-talet och fram till 1920-talet. 1927 inköptes Hormesta Säteri av Henning Olov Kåre. Sedan 1996 ägs säteriet av familjen Berg, som driver jord-och skogsbruket men även bostadsuthyrning och hästverksamhet.

Verksamheten på Hormesta Säteri bedrivs idag inom "Firma Hormesta".

Huvudverksamheten har genom århundradena varit jordbruk och är så än i dag. Omkring 600 ha brukas i en blandning mellan spannmål,oljeväxter och vall. Jordarna är idealiska för vete som är huvudgrödan.

Skogsbruket omfattar över 260 ha skog i blandad åldersfördelning.

De många husen som tidigare användes av jordbrukets arbetskraft med familjer är idag fullt rustade och moderniserade samt uthyres företrädesvis till "hästfolk".

Förutom inackorderingsstall bedrivs utbildning samt viss avel på gårdens ridsportcenter.

F:a Hormesta har även viss personaluthyrningsverksamhet.

En stor del av dagens verksamhet inom F:a Hormesta är ryggkirurgi, som bedrivs på konsultativ basis på flera platser i Skandinavien. 

Nedan: Mangårdsbyggnaden.