Magasinet är från 1600-talet och är en av gårdens äldsta byggnader.Huset är från början byggt för att lagra spannmål i säck. När detta blev otidsenligt omvandlades huset till bostad för gårdens personal. Huset har nyligen genomgått omfattande renovering med tilläggsisolering, nytt kök och nya badrum (ett på varje plan), samt nytt el- och VA-system. Alla ytmaterial är utbytta. Källare för förvaring under del av huset.Tomt med stor gräsmatta ingår liksom del i gemensam förrådslänga.