Brygghuset är det hus som var gårdens tvättstuga i gamla tider. Här fanns en bostad för personal samt en avdelning för tvätt och byk. Idag inrymmer huset 2 lägenheter, en mindre på delar av bottenvåningen och en stor som omfattar hela övervåningen och återstående del av bottenvåningen. Båda lägenheterna har fungerande vedspisar för trivsel eller alternativ uppvärmning. Huset är in- och utvändigt helrenoverat, isolerat och med den gamla charmen kvar. Båda lägenheterna har sin egen tomt med träd, buskar och gräsmatta samt sin egen del i en gemensam förrådslänga.